Förödande med en stillsam livsstil

Trots nya kunskaper är vi i dag mer stillasittande än någonsin. Därför blir idrott och hälsa ett av skolans i särklass viktigaste ämnen och en av idrottslärarnas viktigaste uppgifter att inspirera till regelbunden fysisk aktivitet, skriver Dan Andersson, idrottslärare och författare.

Under strecket
Publicerad
Skolans utomhusmiljö bör locka till rörelse och erbjuda skateboardramper, tennisplaner, pingisbord, klätterväggar med mera, skriver Dan Andersson.

Skolans utomhusmiljö bör locka till rörelse och erbjuda skateboardramper, tennisplaner, pingisbord, klätterväggar med mera, skriver Dan Andersson.

Foto: BERTIL ERICSON / TT
Annons

Ny forskning visar att ett stillasittande liv har en direkt och brutal koppling till ohälsa, sjukdom och död i förtid. Insiktsfulla människor har dock länge känt till detta samband. Tänkaren Platon och den tidigare presidenten John F Kennedy är två som hörde till denna skara. Platon menade att brist på fysisk aktivitet ödelägger människors liv och Kennedy ansåg att god fysisk kondition är en förutsättning för ett välmående intellekt. Så rätt de hade; när vi joggar, krattar löv eller cyklar sker en mängd förändringar som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet.

Trots all evidens kring nyttan med fysisk aktivitet är vi i Sverige mer stillasittande än någonsin. Vi sitter och sitter och sitter. Detta har fått förödande konsekvenser bland annat i form av att fler och fler drabbas av såväl fysisk som psykisk ohälsa. En följd av detta är att allt fler riskerar att dö i förtid. Utöver det personliga lidandet vid livsstilsrelaterad ohälsa kostar den fysiska inaktiviteten samhället enorma belopp. Beräkningar tyder på att utgifterna för produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, till följd av otillräcklig fysisk aktivitet, uppgår till flera miljarder kronor per år. Bara i Sverige!

Annons
Annons
Annons