”Förödande att vården missar lungcancer”

Lungcancer ökar stadigt bland yngre, friska kvinnor som aldrig har rökt. När denna nya patientgrupp möter primärvården misslyckas personalen ofta med att känna igen patienternas symtom som tecken på lungcancer. Detta får förödande konsekvenser, skriver Mia Rajalin och Yann Fränckel, båda cancerdrabbade.

Under strecket
Publicerad

Mia Rajalin och Yann Fränckel.

Foto: Petra Kyllerman, Robin Wilhelmsson
Annons

Tidig upptäckt av lungcancer är avgörande för chansen till överlevnad. I höstas infördes nya nationella riktlinjer för vård och behandling av lungcancer, i dagarna ses Viss.nu, primärvårdens medicinska och administrativa stöd, över. Men denna nya patientgrupp av yngre, friska kvinnor som aldrig rökt men som drabbats av lungcancer, är inte med. Varför?

Lungcancer är den dödligaste formen av cancer i Sverige och omkring 4 000 personer dör i lungcancer varje år. Antalet fall har under de senaste 15 åren ökat hos kvinnor samtidigt som siffran varit tämligen konstant för män. Även om ökningen främst har skett i åldrarna 55 år eller äldre, drabbas även yngre kvinnor. Av de kvinnor som får lungcancer har en växande andel aldrig rökt. Mer forskning kring orsakerna till denna förvånande och oroande ökning är nödvändig. Dessutom måste riktlinjer och vårdprogram ta hänsyn till detta nya fenomen.

Annons
Annons
Annons