Annons

”Förnybart från skogen kan omöjligt rädda klimatet”

Ett ökat uttag från skogen kommer inte att hjälpa oss att nå visionen noll nettoutsläpp till år 2045. Andra lösningar måste till och det mycket snabbt, skriver professor emeritus Anders Lindroth.

Publicerad
Foto: Lars Pehrson

I den politiska debatten hörs ständigt mantrat att bara vi ersätter det fossila med förnybart så fixar vi klimatmålen. Det förnybara ska till största delen komma från skogen är det tänkt. Det handlar om att bygga mer i trä, används ännu mer bioenergi samt tillgodose flygets och övriga transportsektorers behov av biodrivmedel. Hur ska då detta gå till? Ett vanligt argument som framförs är att vi bara avverkar en del av den årliga tillväxten och att den andelen kan ökas väsentligt. Frågan är om detta är möjligt. Enligt Riksskogstaxeringens officiella statistik ligger avverkningstakten inklusive naturlig avgång från mitten av 90-talet och fram tills nu på cirka 80 procent av tillväxten (se diagram nedan). Om man skärskådar diagrammet över avverkning inklusive naturlig avgång som också inkluderar avgång på grund av störningar i form av stormar, insektsangrepp och liknande så finner man att under vissa perioder har avgången varit lika stor som tillväxten. I ett hållbarhetsperspektiv är det knappast rimligt att låta avverkningstakten bli mycket högre än vad den är i dag. Detta särskilt med tanke på att störningar på grund av klimatförändringarna väntas öka framgent och att vi även har andra miljömål att uppfylla.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons