Förnyat Kyotoavtal är fel väg

Kyotoprotokollets kraft att minska den globala uppvärmningen är liten. Sverige bör i stället verka för ett nytt avtal där parterna förbinder sig att investera i utveckling av koldioxidsnål energiteknik, skriver professorerna Björn-Ola Linnér och Steve Rayner.

Under strecket
Publicerad

Demonstranter vid den pågående klimatkonferensen i Durban i Sydafrika där en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet diskuteras.

Foto: SCHALK VAN ZUYDAM/AP
Annons

Klimatkonferensen i Durban är avslutad och resultatet blev som väntat magert. Det är nu dags att gå vidare från Kyotoprotokollet. Sverige bör gå i bräschen för att EU i stället prioriterar ett avtal om investeringar i innovation och spridning av koldioxidsnål energiteknik.

Men ett än viktigare problem för Kyotoprotokollet är att det helt enkelt visat sig vara mycket väsen för lite ull. Kyotoprotokollets ringa förmåga att minska utsläppen av växthusgaser kan i bästa fall karaktäriseras som en liten, men kostsam, justering av koldioxidsamhället.

Annons
Annons
Annons