Annons

Förnuftet som försvar för rätten att döda djur

På 1200-talet kom Thomas av Aquino fram till att budordet ”Du ska inte dräpa” inte gäller djur, eftersom de saknar förnuft, en slutsats som vi än idag lever med i vårt förhållningssätt till djuren och deras värde.

Under strecket
Publicerad

Är de verkligen utrustade med förnuft? Kan de skilja mellan rätt och fel? Har de faktiskt en själ? Är de människor? Eller är de istället djur? Eller i varje fall så primitiva och utan förstånd att de, i rättslig mening, är att betrakta som djur?

Det är kejsaren Karl V som undrar. Året är 1550. I Nya världen har spanjorerna hunnit begå de första folkmorden i européernas småningom digra förbrytelsehistoria. Massakrerna på indianerna har varit så talrika och vanemässiga att man slutligen känt sig tvungen att reda ut den rättsliga och teologiska grunden för dem.

Annons
Annons
Annons