X
Annons
X

Förnuftet som försvar för rätten att döda djur

Är de verkligen utrustade med förnuft? Kan de skilja mellan rätt och fel? Har de faktiskt en själ? Är de människor? Eller är de istället djur? Eller i varje fall så primitiva och utan förstånd att de, i rättslig mening, är att betrakta som djur?

Det är kejsaren Karl V som undrar. Året är 1550. I Nya världen har spanjorerna hunnit begå de första folkmorden i européernas småningom digra förbrytelsehistoria. Massakrerna på indianerna har varit så talrika och vanemässiga att man slutligen känt sig tvungen att reda ut den rättsliga och teologiska grunden för dem.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X