Hans Ingvar Roth:Förnuftet blev teologins gökunge

Kyrkan beskrivs ofta som en bakåtsträvande faktor i samhällsutvecklingen. En ny bok visar dock på kyrkans avgörande bidrag inom allt från juridik till vinframställning. Och det kritiska tänkandet, som till sist blev religionens fiende, odlades länge som en hyllning till Gud.

Under strecket
Publicerad
Annons

Akademiska historieskrivningar har under de senaste decennierna mer och mer börjat uppmärksamma olika minoritetsgruppers plats i världshistorien. Det stegrade intresset har delvis sin grund i det rimliga kravet att en forskare skall eftersträva att skapa sig en så allsidig och heltäckande bild som möjligt av samhällsutvecklingen. Historiker skall med andra ord inte bara ägna sig åt politiska eliter, ”chaps and maps”, eller majoritetsbefolkningarnas kulturer. Målsättningen är också att inkludera skilda minoritetsgruppers perspektiv och livserfarenheter.

Annons
Annons
Annons