Lars Lönnroth:Fornstort rike i skuggan av ett mäktigt berg

ARMENIEN Från att ha varit världens kulturella centrum där Noa gick i land på berget Ararat har riket förpassats till periferin. Trots att berget numera tillhör Turkiet har det förblivit en mäktig symbol för armenierna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det hände sig 1985 i den armeniska byn Arinj att en byggnadsarbetare vid namn Levon Arakelyan fick en uppenbarelse. En ande, möjligen en ängel, besökte honom i drömmen och befallde honom att bygga en underjordisk grotta under sitt hus. Detta blev starten på ett projekt som skulle hålla Arakelyan sysselsatt fram till hans död 2009. Under dessa år lyckades han, vägledd av anden, gräva ut en vindlande labyrint av korridorer, skyddsrum och tempelliknande salar, nog omfattande för att rymma hela byns befolkning i händelse av atombombsangrepp, folkmord eller andra katastrofer.

I Armenien har folket ofta tagit sin tillflykt till grottor och inrättat sina bostäder och kyrkor där. Flera av dessa grottboningar kan ännu beskådas i landets kaukasiska bergsområden. Men Levon Arakelyans främsta inspirationskälla var nog myten om syndafloden och Noaks ark. I Första Mosebok berättas ju att Herren vredgades över mänskornas ondska och beslöt dränka dem i en väldig översvämning. Innan han satte sin plan i verket befallde han dock den hedervärde gubben Noak, sin tids Levon Arakelyan, att bygga en ark åt sig, sin familj och ett par av varje djurart på jorden. I arken räddades så ett något exklusivt urval folk och fä undan syndafloden och landade efter hand på berget Ararat, varefter gubben Noak kunde gå i land och plantera sitt vin såsom berättas i en populär dryckesvisa, numera även sjungen av dagisbarn.

Annons
Annons
Annons