Annons

Fabian Kastner:Förnimmelserna som blåste liv i förnuftet

1700-talet betraktas ofta som förnuftets tidsålder, präglad av rationalitet, idéer och filosofisk reflektion. En förutsättning för upplysningen var dock sinne­världens förändringar, visar en ny bok om hur tidens dofter, smaker, ljud och känslor hjälpte människan att begripliggöra världen och hennes plats i den.

Under strecket
Publicerad

”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.

Bild 1 av 1

”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.

Bild 1 av 1
”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.
”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.

Immanuel Kant beskrev 1784 upplysningen som ”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”. Vägen till frigörelsen från kyrkans och kungamaktens förmynderi, från vidskepelse och övertro, gick – så brukar det heta – via förnuftet. Men kanske kunde man lika gärna säga att den gick via sinnesapparaten. Att ”förnuftets tidsålder” lika ­mycket var synens, hörselns, luktens, smakens och känselns tidsålder.

Annons
Annons
Annons