X
Annons
X

Fabian Kastner: Förnimmelserna som blåste liv i förnuftet

”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.
”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.

Immanuel Kant beskrev 1784 upplysningen som "människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet". Vägen till frigörelsen från kyrkans och kungamaktens förmynderi, från vidskepelse och övertro, gick – så brukar det heta – via förnuftet. Men kanske kunde man lika gärna säga att den gick via sinnesapparaten. Att "förnuftets tidsålder" lika ­mycket var synens, hörselns, luktens, smakens och känselns tidsålder.

”Voltaires frukost” av Jean Huber. Voltaire lär ha druckit 40 koppar kaffe om dagen, vid denna tid en nyintroducerad dryck som ansågs göra en kvicktänkt och förnuftig.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X