Formprogram har svårt att hitta formen

Under strecket
Publicerad
Annons

Jag får ibland känslan av att vi lever i en genomdesignad tillvaro. Allt skall i detta tidevarv vara formgivet; den goda smakens evangelium tvingas på oss från alla håll. Regeringen gör som bekant för närvarande en jättesatsning på svensk formgivning. Vårt ljusa, blonda stilideal skall skeppas ut över världen, och det är förhållandevis föga ifrågasatt om det just är detta ideal som skall vara allenarådande. Svensk formgivning är av hävd god. God form gör oss till bättre människor, det ansåg redan Ellen Key, och den bilden lever i hög grad kvar.

I programmet ”Formgivning pågår” bibehålls denna vördnadsfulla, ja, nästan sakrala känsla inför formgivningens väsen. Mot en sober gråvit bakgrund lägger formgivarna mer eller mindre kvasipoetiskt ut texten om sina föremål. Dessa visas i lika estetisk inramning, ackompanjerade av stilla klassisk musik. Någon enstaka gång byts musiken ut till den obligatoriska ”kulturjazzen”. Programmets struktur är fragmentarisk och svår att följa med i; det är som om det inte bestämt sig för om det vill vara stilla poetiskt eller mer magasinsliknande snabbt. Som det nu är lyckas det inte riktigt med någondera. Jag har inget emot inramningen i sig - självklart skall ett program om estetiska föremål vara visuellt tilltalande, och klassisk musik passar väl alldeles utmärkt i sammanhanget. Men det är något med den tydliga känsla som förmedlas i programmet: detta är något fint, något vi skall ha respekt för. Något som inte skall ifrågasättas.

Annons
Annons
Annons