Annons

Förminskandet av forskare fortsätter

Tyvärr fortsätter SVT att förminska forskare i sitt svar på kritiken mot ”Kvinnorna på fröken Frimans tid”. Glädjande är dock att man i vill arbeta för en förbättrad dialog mellan forskare och journalister, skriver Ida Östenberg.

Under strecket
Publicerad

Det är intressant att SVT i sitt svar poängterar att programmet ”Kvinnorna på Fröken Frimans tid” ska betraktas som en populärhistorisk serie. All god populärvetenskap bygger på vetenskaplig grund. Som professor Kjell Östberg tydligt beskrivit på Expressen Kultur baseras programmets historiska del i huvudsak på två kvinnliga forskares arbeten. Det framstår fortfarande som obegripligt att man, inte ens i eftertexterna, kunnat kosta på sig att nämna deras namn. Man frestas att dra slutsatsen att SVT vill ge sken av att man själva återupptäckt rösträttskvinnorna.

Ingen har krävt att en tv-produktion ska utrustas med akademiska fotnoter. Däremot vill forskare visas respekt för sina arbeten och bemötas med journalistisk hederlighet. Det är också bekymmersamt att SVT i sina svar inte gör någon åtskillnad mellan forskare och experter, avhandlingar och böcker, vetenskapliga arbeten och journalistisk research. Allt buntas ihop som källor och material. Detta visar ånyo att man inte förstår vad historievetenskap är och hur den bedrivs.

Annons
Annons
Annons