Annons

Katarina Barrling:Förmågan att förstå känslans sprängkraft

1900-talets socialdemokratiska ledare kunde med framgång både bejaka och tygla känslan. Kan 2000-talets?
1900-talets socialdemokratiska ledare kunde med framgång både bejaka och tygla känslan. Kan 2000-talets? Foto: Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

Den uppskjutna vreden av historikern Jens Ljunggren (Nordic Academic Press, 2015) beskriver hur en politisk aktör genom målmedvetet arbete lyckas ta tillvara den kraft som ligger i känslorna hos en samhällsgrupp: vrede, oro, otrygghet, men också känslan av att förnedras av makten.

Denne aktör såg och gestaltade gruppens känslor, fick den att lyfta sig ur förnedring och skam till stolthet och värdighet, förmådde samla och om-formulera vreden så att den kunde ge bränsle åt en stor social rörelse, en folkrörelse. Folkrörelsen var arbetarrörelsen. Den politiska aktören känner vi som Socialdemokraterna.

Annons
Annons
Annons