X
Annons
X

Förlusten ökade för Optifreeze

Aktietorgets Optifreeze, som har teknik för att säkerställa smak och form av grönsaker och frukt genom nedfrysnings- och upptiningsprocessen, redovisar ett resultat per aktie om -0:28 kronor per aktie för det första kvartalet (-0:18). Nettoförlusten ökade till 2,4 miljoner kronor, jämfört med fjolårets förlust 1,5 miljoner.

Av Direkt
Läs mer om Q1-rapporter 2017

Bolaget har ännu ingen omsättning.

Likvida medel uppgick till 8,2 miljoner kronor (18,1) vid utgången av mars månad.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X