Annons

Förlusten ökade för Ascelia Pharma

Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -14,5 miljoner kronor (-7,9).

Nettoomsättningen var alltjämt noll.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,5 miljoner kronor (-5,0). Det ökade utflödet återspeglar den generellt högre nivån av FoU-aktiviteter under kvartalet, uppger bolaget.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 225 miljoner kronor (55).

Annons
Annons
Annons