Förlust igen för Bioinvent

Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -21 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (-28). Resultatet per aktie uppgick till -0:13 kronor (-0:25).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 10 miljoner kronor (1,7).

Styrelsen meddelade den 16 februari 2016 om en riktad emission om 43 miljoner kronor till den USA-baserade health care-investeraren Omega Funds och en företrädesemission om 191 miljoner kronor under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 18 mars 2016.

Annons
Annons
Annons