Annons

Förlegat religionstvång för kronprinsessan

Publicerad

Kungen eller drottningen är Sveriges statschef enligt successionsordningen. Den fastslår prin- cipen att tronen ska ärvas. Successionsordningen säger dess- utom att kungen eller drottningen ska tillhöra den evangeliska läran enligt den Augsburgiska trosbekännelsen från 1593. Om de inte håller sig till den evangeliska läran så har de ingen rätt att vara statschef. Successionsordningen säger vidare att kungens eller drottningens barn ska uppfostras i den evangeliska läran. Det lutherska statskyrkomonopolet och religionstvånget lever fortfarande kvar i våra grundlagar och i reglerna för kungahuset.

Religionsfriheten gäller alltså inte för kungen eller drottningen och deras barn. Daniel Westling får dock tro på vad han vill, han har ingen successionsrätt, däremot måste han acceptera att deras barn uppfostras i den evangeliska läran.

Annons
Annons
Annons