Annons

”Förlegad el-reform måste stoppas”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer.

Under strecket
Publicerad

År 2009 enades den dåvarande regeringen om en energiuppgörelse med våra nordiska grannländer. Tanken var att kunderna skulle bli en del av en harmoniserad nordisk elmarknad där saker skulle bli enklare. I Sverige kom det snabbt att handla om att kunderna skulle få en faktura i stället för två. Med en räkning och en kontakt för elavtalen skulle energimarknaden bli mer begriplig för svenska hushåll. Elhandlarna – som säljer el – skulle sköta kontakten med kunderna, medan elnätsbolagen – som distribuerar elen och sköter driften av elnäten – skulle få rollen som en slags underleverantör till elhandlaren. Kunder som inte gjorde ett aktivt val av energibolag när de flyttade till en ny bostad skulle heller inte fållas in i dyra anvisningsavtal. Arbetet med att ta fram ”Den elhandlarcentriska modellen” (ECM) tog fart.

Tio år senare har reformidén utretts, remitterats och beretts otaliga gånger, och den ursprungligen försiktigt positiva inställningen till reformen blivit en tilltagande storm av kritik. Skulle den elhandlarcentriska marknadsmodellen genomföras, skulle det innebära den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen 1996. Men ursprungsnyttan – en faktura istället för två – har försvunnit. I allt högre utsträckning sköter kunderna sina räkningar i internetbanker snarare än med pappersfakturor, och de ofördelaktiga anvisningsavtalen har till stor del försvunnit. I stället pekar utredningar och remissinstanser på oklarheter i kredithantering, stor sannolikhet för konsolidering på elmarknaden samt integritets- och säkerhetsrisker. Dessutom befinner vi oss i en klimatkris, där en omfattande energiomställning kräver att elnäten utvecklas och kunderna får följa med.

Annons
Annons
Annons