X
Annons
X

Förlängd skolplikt för nyanlända

Elever som nyligen invandrat till Sverige kan få förlängd skolplikt till 18 års ålder. De kan också få fler lektioner och vissa ämnen kan komma att prioriteras framför andra. Det föreslår regeringen i ett åtgärdspaket i dag.

Dagens skolplikt gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret.

Eleverna ska också få göra prov i samband med ankomsten till Sverige. Men även andra bedömningar ska ligga till grund för att eleverna ska hamna i en årskurs som motsvarar deras kunskapsnivå. I ett pressmeddelande skriver regeringen att Skolverket ska utforma systemen för att detta ska bli möjligt. I dag placeras nyanlända barn och ungdomar i årskurser som motsvarar deras ålder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X