Annons
X
Annons
X

Förlängd skolplikt för nyanlända

Elever som nyligen invandrat till Sverige kan få förlängd skolplikt till 18 års ålder. De kan också få fler lektioner och vissa ämnen kan komma att prioriteras framför andra. Det föreslår regeringen i ett åtgärdspaket i dag.

Av TT
(uppdaterad)

Dagens skolplikt gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret.

Eleverna ska också få göra prov i samband med ankomsten till Sverige. Men även andra bedömningar ska ligga till grund för att eleverna ska hamna i en årskurs som motsvarar deras kunskapsnivå. I ett pressmeddelande skriver regeringen att Skolverket ska utforma systemen för att detta ska bli möjligt. I dag placeras nyanlända barn och ungdomar i årskurser som motsvarar deras ålder.

En utredare ska se över om systemet med ämnet svenska som andraspråk ska finnas kvar. Utredaren ska senast den 31 december också lämna förslag på hur behörighetsreglerna ska se ut för lärare som ska undervisa de nyanlända i svenska. Regeringen vill också att skolor måste kunna välja att under en period prioritera exempelvis svenska språket framför andra ämnen.

Annons
X

Ytterligare en punkt i regeringens rad av tänkta åtgärder handlar om ”mer korrekt statistik”. I dag redovisas snittet av samtliga elevers prov- och betygsresultat, oavsett hur länge de gått i svensk skola. Detta är orättvist, hävdar utbildningsminister Jan Björklund.

– Om man skriver nationella prov efter något år i svensk skola är det självklart att man inte blir godkänd, sade han.

Regeringens tanke är därför att lyfta ur de elever som bott fyra år eller kortare tid i Sverige i prov- och betygsstatistiken. Statistik för samtliga elever ska också redovisas.

– Det är inte rimligt att utvärdera resultat på en skola utifrån hur många av de nyanlända som nått målen i svenska. Efter några år är det rimligt att man nått målen, men inte från första början, säger Björklund.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan tycker att regeringens förslag inte är kraftfulla nog.

– Vi har till exempel lagt fram förslag om att staten går in och tillsammans med kommunerna lockar de bästa lärarna och skolledarna till de skolor som har störst utmaningar.

Börje Ehrstrand är rektor på Rinkebyskolan. Han välkomnar regeringens förslag och menar att det ligger i linje med det arbete man redan bedriver på skolan.

– Det är väldigt positivt. Det här har vi gjort redan men nu får vi stöd för att vi gör rätt, säger Börje Ehrstrand till TT.

På Rinkebyskolan tar man varje år emot ett 20-tal nyanlända elever i högstadieåldern. Och för att underlätta för eleverna erbjuder man utökad skoltid för den som vill.

– Vi har lovskolor alla lov, mer tid för undervisning är jättebra. Om du kommer som 15-åring ligger du 15 år efter i språkutvecklingen.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X