Annons

Alexandra Borg:Förläggaren som gav ut en ny tidsanda

Albert Bonnier (1820–1900).
Albert Bonnier (1820–1900). Foto: Albert Bonniers Förlag

Med utgivningen av den satiriska pamfletten ”Bevis att Napoleon aldrig har existerat” år 1837 var Albert Bonniers Förlag ett faktum. Per T Ohlssons jubileumsbok om den judiske invandraren Albert Bonnier är på samma gång privat familjealbum och svensk kulturhistoria.

Under strecket
Publicerad

De står där i min bokhylla i arbetsrummet, egenhändigt och löst klassificerade under ämnet förlagsstudier. Fyra halvfranska band i petroleumblått skinn och titeln präglad i guld på ryggen: ”Bonniers. En bokhandlarefamilj”. Karl Otto Bonnier, son till förläggaren Albert Bonnier och arvtagare till förlaget, summerar här sin släkts historia och hittillsvarande triumfer, från år 1778, då farfadern Gerhard Bonnier föds i Dresden, vidare över förlagets etablering och fortsatta expansion efter 1800-talets mitt, fram till de egna kraftdagarna. Den runt 1 000 sidor långa, rikt illustrerade krönikan, utgiven mellan 1926 och 1931, är lika delar testamente och uppmaning till kommande generationer att förvalta släktens pund. 

Karl Otto Bonnier hade förmånen att inte bara bevittna – från första parkett – den moderna svenska bokmarknadens framväxt och konsolidering, han var också högst deltagande och drivande i processen. Livsteckningens innehåll är lika imponerande som underrubriken är försynt – ”Anteckningar ur gamla papper och ur minnet”. 

Annons
Annons
Annons