Annons

Förlagen styr lån av e-böcker

Allt tyder på att andelen personer som läser böcker har ökat sedan e-läsandet började bli populärt. Men varför är e-boklånen så dyra och varför begränsas utbudet i bibliotekens digitala hyllor? Det frågar 26 kultur- och fritidschefer.

Under strecket
Publicerad

Det som folkbiblioteken vill ägna sig åt är att oavsett medieformat förmedla litteratur som berikar hela samhället, skriver 26 kultur- och fritidschefer i Stockholms län och Region Gotland.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

Det som folkbiblioteken vill ägna sig åt är att oavsett medieformat förmedla litteratur som berikar hela samhället, skriver 26 kultur- och fritidschefer i Stockholms län och Region Gotland.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Det som folkbiblioteken vill ägna sig åt är att oavsett medieformat förmedla litteratur som berikar hela samhället, skriver 26 kultur- och fritidschefer i Stockholms län och Region Gotland.
Det som folkbiblioteken vill ägna sig åt är att oavsett medieformat förmedla litteratur som berikar hela samhället, skriver 26 kultur- och fritidschefer i Stockholms län och Region Gotland. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

Läsandet och lånandet av e-böcker från bibliotek ökar kraftigt i Sverige och nya grupper av läsare och låntagare attraheras av det nya formatet. En enkät som Stockholms stadsbibliotek genomfört visar att var femte e-boklåntagare skaffat sitt lånekort enbart för att kunna låna e-böcker. Bland nya e-boklåntagare finns många pojkar och män vilket är glädjande eftersom litteraturutredningen har lyft fram pojkars och mäns minskade läsande som ett problem för kunskapsutvecklingen i samhället. Allt tyder på att andelen personer som läser böcker har ökat sedan e-läsandet började bli populärt. Ingenting tyder heller på att det nya sättet att läsa konkurrerar ut det traditionella. Det som syns är en samlad ökning av läsandet.

Annons
Annons
Annons