X
Annons
X

Förlag samarbetar kring ”Nattpäron”

I samarbete med Mångkulturåret och Berättaråret lanserar de två förlagen Bonnier Carlsen och Rabén & Sjögren boken "Nattpäron", skriven av Johan Althoff. Det är första gången som de två förlagen samarbetar kring en bok. Utgivningen sker i samverkan med Myndigheten för Skolutveckling.

"Nattpäron - på väg mot stora och små berättelser" beskrivs som en 'berättaratlas' för nio- till tolvåringar, som ska visa vilka element en berättelse är uppbyggd kring och stärka läsarens förmåga att se, tänka och berätta. Boken blir också en utställning i samarbete med Riksutställningar, som med start i augusti ska visas på 15 platser i Sverige i områden där många språk talas, enligt ett pressmeddelande.

(TT Spektra)

Annons
X

TTSpektra

Läs även

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X