X
Annons
X

Kazimiera Ingdahl: Förintelsen fortsatte efter kriget i Polen

**Historikern Jan T Gross **har ännu en gång skakat om den polska nationens samvete. 2001 gav han ut ”Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne”, där han berättade hur flera hundra judar brändes av staden Jedwabnes invånare i en trälada i juli 1941. Hans nyligen i Polen publicerade studie, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści (Fruktan. Antisemitismen i Polen omedelbart efter kriget – historien om ett moraliskt sammanbrott) – som något varierar den engelska originalversionen från 2006 – fullföljer Förintelsetemat. Boken har framkallat en våg av häftiga protester och utropades till en ”nationell skandal” av den chockerade och upprörda allmänheten. Inte nog med det. Åklagarmyndigheten i Kraków inledde omedelbart en förundersökning om Gross eventuella brott. Man frågade sig om han kunde dömas i enlighet med den färska artikeln i brottsbalken som förkunnar att ”den som offentligt beskyller den polska nationen för delaktighet, organisering och ansvar för kommunismens och nazismens brott bestraffas med frihetsberövande i upp till tre år”. Den tillkom i själva verket som en direkt följd av den engelska utgåvan av Gross bok.

Varför denna uppståndelse kring en undersökning som blott bygger på och återger fakta? Detta frågar sig flera specialister inom ämnet. Faktum är att den historiska forskningen om den egna nationens hållning till Förintelsen och inte minst vissa befolkningsgruppers delaktighet i utplåningen av judarna under de senaste åren har resulterat i en rad vetenskapliga verk. Faktum är samtidigt att detta idoga arbete att ådagalägga de mörkaste avsnitten i den egna historien främst har försiggått inom forskarvärldens slutna rum. De utgivna undersökningarna har passerat ouppmärksammade. Det har uppenbarligen inte funnits vare sig någon vilja eller något intresse att föra denna samlade kunskap vidare till allmänheten, att göra den till föremål för en offentlig diskussion om skuld och ansvar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X