Annons
X
Annons
X

Förhör på video kritiseras

Från första november ska alla förhör i tingsrätten spelas in på video. En vägledande dom i Högsta domstolen nekar nu en dömd man att hämta ut de digitala förhören. Samtidigt hävdar kritiska röster att videoinspelningarna äventyrar rättssäkerheten.

Foto: SCANPIX/COLOURBOX

Beslutet om att videofilma alla förhör i tingsrätten togs av riksdagen 2005 och det är en del i den reform som träder i kraft första november i år. Det är när domen överklagas som förhörsfilmerna från tingsrätten ska utgöra den muntliga bevisningen även i högre instans. Det innebär att vittnen och brottsoffer inte behöver närvara alls i hovrätten.

Thomas Johansson är projektledare för ”En modernare rättegång” vid Domstolsverket och han ser många fördelar med att spela in förhören på video:

• Det minskar påfrestningen för brottsoffren som slipper infinna sig i rättssalen igen.

Annons
X

• Det ger ett bättre intryck för vad vittnet har sett eftersom det oftast har gått lång tid när det är dags för hovrättsförhandling.

• Det är inte så resurskrävande.

Men kritiken är hård från flera håll.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Man får aldrig spara bort en rättssäkerhet. Det här förslaget verkar vara en skrivbordsprodukt av någon som inte har varit ute på fältet, det är rent förkastligt ur rättssäkerhetssynpunkt, säger advokat Leif Silbersky vars argument stöds av rättspsykologisk forskning.

  Sara Landström har forskat i ämnet vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

  – Vi iscensatte en bilolycka där vuxna fick komma tillbaka och vittna. Inställningen var mer positiv till de som vittnade ”live” och den allmänna trovärdigheten försämrades när de vuxna vittnade på video, bland annat ansågs de mindre sympatiska.

  Ett annat problem uppstår, menar hon, om det blir så att en del vittnar på plats medan andras vittnesmål bara spelas upp på band.

  En fråga som har väckts i samband med den nya lagen är på vilket sätt de inblandade ska få ta del av inspelningarna. En oenig Högsta domstol nekade i förra veckan en dömd man att hämta ut videoupptagningen från rättegången.

  Lagen säger att man som part har rätt att ta del av det material som läggs till grund för avgörandet i ett mål - mot det ställs skyddet mot vittnets personliga integritet.

  I HD:s dom, som är prejudicerande, får partsinsynen ge vika för den personliga integriteten.

  – Avgörandet får stor betydelse, nu vet vi hur man ska hantera frågan, säger Charlotte Brokelind, lagman vid Eksjö tingsrätt, där videoinspelningarna just nu testas.

  För de inblandade i målen betyder nu HD:s dom att de bara får ta del av videoinspelningarna inne i domstolens lokaler.

  Men för mannen i det aktuella fallet, som befinner sig på rättspsykiatrisk klinik, medför det problem. Enligt Leif Silbersky innebär beslutet även merjobb för advokater.

  – Vi kommer att tvingas åka till domstolen. Trots att inspelningarna stannar på domstolen finns risk att någon får tag på en kopia och att filerna sprids, säger han.

  Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, ser både fördelar och nackdelar med den nya, modernare rättegången.

  – Jag tror få av oss egentligen förstod konsekvenserna av det här.

  Hon tror bland annat att hovrätten kommer att få problem med att rekrytera personal i framtiden om en stor del av tiden går åt till att titta på videoinspelningar.

  – Så hoppas jag naturligtvis att det inte ska bli, meningen är ju att hovrättsprocessen ska effektiviseras. Men det är viktigt att tingsrätten gör inspelningarna på rätt sätt så att det inte blir långa, utdragna förhandlingar i hovrätten, säger Kathrine Flossing, hovrättspresident för Göta hovrätt.

  Läs mer om projektet ”En modernare rättegång” domstolsverket.se
  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX/COLOURBOX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X