Annons

”Förhindra ett byggfall – tusentals jobb på spel”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nordea räknar i sin senaste konjunkturrapport med ett halverat bostadsbyggande till 2020 jämfört med 2017. Om prognosen blir verklighet innebär det att 5 000 arbetstillfällen går förlorade bara bland Trä- och möbelföretagens medlemmar – framför allt på landsbygden. Det skriver företrädare för Sveriges ledande trähusbyggare.

Under strecket
Publicerad

Nyligen släppte Nordea sin senaste konjunkturrapport. Prognosen för bostadsbyggandet är en halvering till 2020 jämfört med rekordåret 2017. Man påpekar också att det kommer att få betydande konsekvenser för hela den svenska ekonomin, eftersom skuldtyngda hushåll blir mer försiktiga och drar ner på sin konsumtion. Och då har Nordea inte ens tagit in konsekvenserna för produktionssidan i sina beräkningar. Bland annat pekar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos på att efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn kommer att minska under 2020.

Trä- och möbelföretagen, TMF, är en branschorganisation som samlar cirka 700 företag med över 30 000 anställda. De företag vi representerar konstaterar att sammantaget kommer hela 5 000 arbetstillfällen att gå förlorade om Nordeas prognos blir verklighet. Den absoluta majoriteten av dessa jobb finns på landsbygden, och mycket av den kompetens som då går förlorad går inte att återskapa om bostadsbyggandet skulle öka igen.

Annons
Annons
Annons