Förhastat av biståndsministern

Att av principskäl döma ut vissa biståndsformer är inte vägen mot en mer effektiv biståndspolitik. Biståndsminister Gunilla Carlssons uttalande om att fasa ut budgetstödet förefaller aningen förhastat, skriver Désirée Pethrus, Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson.

Publicerad
Annons

Den senaste tidens ånyo uppblossade debatt om det svenska biståndet är viktig. Biståndets effektivitet är omtvistad, och måste diskuteras. Men att av principskäl döma ut vissa biståndsformer såsom budgetstöd är inte vägen mot en mer effektiv biståndspolitik. Faktabaserad analys, och inte godtyckliga antaganden, måste till för att avgöra det svenska biståndets förtjänster och tillkortakommanden. För oss kristdemokrater är biståndet en fundamental byggsten i strävan mot en globalt hållbar utveckling, baserad på medmänsklighet och solidaritet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons