X
Annons
X

Förhandling med civila sköts bättre av icke-militärer

Det är inte alltid rationellt att den som själv är militär ska förhandla med civila om att det militära våldet är en dålig idé. När Försvarets i sin rekryteringskampanj vill locka ungdomar lyfts just förhandling med civila fram. Men det finns redan människor med rätt utbildning och erfarenhet av detta i många civila organisationer, skriver professor Lars Ingelstam.

I tunnelbanan såg jag nyss en affisch från Försvarsmakten med den något gåtfulla texten: "Kan du tänka dig att övertala en person att stiga av tåget en hållplats tidigare?" Underrubriken med mindre stil var mer upplysande: "Att förhandla med civila är en viktig uppgift i utlandstjänst". Vid nästa tunnelbaneresa såg jag en större affisch: "Kan du tänka dig att låna en kamera av en person du inte känner på tåget" med samma underrubrik.

Försvarsmakten rekryterar för närvarande till grundläggande militär utbildning (GMU). Unga människor ska tydligen då lockas av budskapen:

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X