Annons

Förgiftad abborre – nyckel för att förstå ett sjukt hav

Många miljögifter i Östersjön har minskat. Trots det mår stora delar av djurlivet dåligt. I Stockholms skärgård undersöker forskare abborrar som exponeras för något som liknar kemiska flamskyddsmedel – men som produceras naturligt av alger.

Under strecket
Publicerad

Henrik Dahlgren fångar upp en abborre från sumpen.

Foto: Lars Pehrson

”Att utföra det här korrekt är grunden för att att över huvudtaget kunna dra slutsatser senare. Det krävs skicklighet och kunskap”, säger Johan Gustafsson.

Foto: Lars Pehrson

Lillemor Asplund tar ett blodprov som därefter hamnar i provrörscentrifugen där det skiktas för att separera plasman från blodkropparna.

Foto: Lars Pehrson

Efter drygt fem minuter i provrörscentrifugen är blodprovet färdigskiktat. Det mörka skiktet i botten är blodkropparna och ovanför syns blodplasman.

Foto: Lars Pehrson

Henrik Dahlgren har precis samlat ihop alger som kommer följa med till labbet för analys.

Foto: Lars Pehrson

De känsligaste proverna förvaras i en termos med flytande kväve som håller temperaturen minus 196 grader Celsius. De delar av fisken som inte används hamnar i Naturhistoriska riksmuseets stora miljöprovbank. Provbanken, vars äldsta material är från 60-talet, används för att övervaka miljögifter i svensk fauna över tid.

Foto: Lars Pehrson
Foto: Lars Pehrson

Johan Gustafsson, Henrik Dahlgren och Lillemor Asplund.

Foto: Lars Pehrson

Henrik Dahlgren fångar upp en abborre från sumpen.

Foto: Lars Pehrson
Henrik Dahlgren fångar upp en abborre från sumpen.
Henrik Dahlgren fångar upp en abborre från sumpen. Foto: Lars Pehrson

Kring ett bord fyllt av provrör, pipetter och mätutrustning sitter Johan Gustafsson, Henrik Dahlgren och Lillemor Asplund.

Annons
Annons
Annons