Författningsskydd måste vara lagligt

Under strecket
Publicerad
Annons

All offentlig makt ska utövas med stöd i lag. När det gäller demokratins rätt att försvara sig mot odemokratiska rörelser är det särskilt viktigt att säkerhetsorganen inte överträder de regler som de folkvalda har ställt upp. Det finns gråzoner när det föreligger hot mot rikets säkerhet, men i fredstid måste medborgarnas personliga integritet värnas mot övergrepp från statens sida.
Kommunismen var länge ett hot mot Sverige. Sovjetunionen utgjorde en fara militärt, vilket många grannländer fick erfara under det kalla kriget. Det motiverade uppbyggnaden av ett starkt svenskt försvar för att värna den nationella friheten. Men också det inre hotet, i form av aktivt stöd till diktaturrörelser, krävde ett värn. Det är mot den bakgrunden säkerhetspolisens arbete med övervakning av kommunister och nazister ska ses.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons