Oscar Rossi:Författaren som är en del av sin fiktion

Han har både dött och återuppstått flera gånger, den danske författaren och performancekonstnären Claus Beck-Nielsen. Läser man den nya romanen kan man tro att han nu lämnat identitetsleken som tema
– å andra sidan heter författaren denna gång Madame Nielsen.

Under strecket
Publicerad

Madame Nielsen.

Foto: Alberte Sondergaard
Annons

Låt oss, för enkelhetens skull, kalla honom Nielsen. Själv har han kallat sig för
H C Nielsen, Karen Blix-Nielsen, Fader Nielsen och bin Nielsen. Bland annat. Han föddes 1963 som Claus Beck-Nielsen och har varit verksam som dramatiker, skådespelare, musiker och författare. Enligt egen utsago dog han 2001, en hädangång han dokumenterade i den ”självbiografi”, ”Claus Beck-Nielsen (1963–2001)”, som han gav ut två år senare.

Ända sedan sin dödförklaring har Nielsen med en sällsynt konstnärlig konsekvens strävat efter att problematisera gängse, socialt konstruerade uppfattningar om namn, person och identitet. Post mortem förvaltades Beck-Nielsens verk och ande av den tvärkonstnärliga performance-fabriken Das Beckwerk, vars verksamhetsledare, Der Werkführer, bar påtagliga fysiska likheter med den ­hädangångne Beck-Nielsen. Beckverkets mest uppmärksammade aktion var försöket att exportera ”The democracy” – en tom och skramlande metallåda – först till Irak och sedan, naturligtvis, till USA.

Annons
Annons
Annons