Annons

Där historien tar slut. Makt, monster och motstånd i en delad världFörfattare som hjälper oss att se monstret

Stefan Jonsson debuterade med ”De andra” (1993). Han är professor i etnicitet vid Linköpings universitet och kritiker i Dagens Nyheter.
Stefan Jonsson debuterade med ”De andra” (1993). Han är professor i etnicitet vid Linköpings universitet och kritiker i Dagens Nyheter. Foto: Magnus Liam Karlsson

Polarisering är en återkommande tankefigur hos Stefan Jonsson. Hans slutsatser kan väcka motstånd hos läsaren, men författarskapet behövs i smittans tid.

Under strecket
Publicerad

”Där historien tar slut. Makt, monster och motstånd i en delad värld” av Stefan Jonsson.

Foto: Norstedts

Stefan Jonsson tycks alltid veta vad han söker och även var han ska finna det. Redan från början går det för det mesta att ana vilken moralisk slutsats hans texter ska utmynna i. Ändå är det inte tråkigt att läsa den nya essäboken ”Där historien tar slut”. Tankearbetet längs vägen är stimulerande och tål motsägelse.

Bokens titel är hämtad från den amerikanske statsvetaren och nationalekonomen Francis Fukuyamas berömda bok ”The end of history and the last man” från 1992. Den fick sin form i en tid av glasnost och perestrojka, när kommunismen kollapsade under sin egen ofattbara tyngd. Ingen ideologi kunde längre utmana den marknadsekonomiska liberala demokratin, menade Fukuyama. De idéstrider som drivit den historiska utvecklingen tillhörde det förflutna. Nu stundade nya villkor.

Annons
Annons
Annons