”Förfalskad honung vanlig på hyllorna”

Foto: Oliver Berg/DPA

Mot floden av orimligt billiga gyllengula produkter av oklart ursprung i affärerna står sig seriösa honungs­producenter slätt. Det skriver Fabian Lindhé och Anna Lenninger, Honungs­ringen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Spelar det någon roll om förpackningen du kommer hem med från livsmedelsbutiken innehåller exakt det som står på etiketten? Om varan inte är hälsovådlig eller smakar direkt illa kanske det inte spelar någon roll om priset är frestande lågt? Men om varan är ett resultat av en omfattande ekonomisk brottslighet – blir bilden då en annan?

Efterfrågan på honung ökar i Sverige liksom i världen i övrigt. Ökningen förklaras globalt med befolkningsökningen men också med ett ökat intresse av att stödja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket. Även önskemål om att äta mer autentiska livsmedel finns med i bilden, liksom intresset för de hälsoeffekter som kopplas samman med honung och andra produkter från bikupan. 2020 såldes drygt 4 200 ton honung genom de stora kedjorna inom dagligvaru­handeln. Uppgifter om hur mycket som säljs på marknader och rekoringar (lokal direkthandel) saknas.

Annons
Annons
Annons