X
Annons
X

”Företagsetiska övertramp måste få följder”

Färdriktningen på den moraliska kompassen måste tas ut tidigt. Det menar professor Hans De Geer som startade centrum för etik på Handelshögskolan i Stockholm. Till Skandiaaffärens rättsliga följder är han kluven samtidigt som han ser en utbredd dubbelmoral i stora delar av samhällssystemet.

Avslöjanden om samhällstoppars tvivelaktiga vandel avlöser varandra. Stora företag kopplas ihop med fiffel & båg.

Hur stoppa fusket samt förbättra etik och moral i samhället?
– Jag tror att man måste omformulera revisorernas uppdrag. De borde ha befogenhet att mer aktivt leta oegentligheter. Det handlar mindre om att skärpa reglerna än att kunna tillämpa dem. Dessutom bör ägarmakten stärkas, säger professor Hans De Geer.
De uppmärksammade affärerna kring Skandia och Systembolaget belyser fenomenet både ur privat och statlig synvinkel. Hans De Geer säger att han är kluven till den senaste tidens anhållanden och förhör med Skandiadirektörerna Ola Ramstedt, Ulf Spång och Lars-Eric Pettersson.
– De blir dömda i första sammanhanget, vilket strider mot praxis och samtidigt knyter an till vår pressetiska hållning. Vi har inte den traditionen som i USA där blåljus och handbojor beledsagar färden till rannsakningshäktet. Bilderna befäster ett förakt. Samtidigt är det naturligtvis bra att man följer upp och vidtar sanktioner när det gäller trolöshet och insiderbrott. Det kan ha en avskräckande effekt så att andra direktörer inte faller för frestelsen. men det strider mot vår rättstradition att det blir skiljedomsförhandlingar och inte domstolsprocess, säger Hans De Geer.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X