X
Annons
X

”Företagsekonomin bör spegla en mångfald”

Utbildningen i företagsekonomi är snäv i den meningen att den i grunden har ett managementperspektiv. Utbildningar på området bör i stället spegla en intressemässig mångfald, skriver Åke Sandberg, professor emeritus, i en slutreplik.

Åke Sandberg
Åke Sandberg Foto: Privat

Jag begränsar mig här till en aspekt i repliken från tre företagsekonomer (19/8). Vi förefaller vara överens om betydelsen av intressentmodellen som lyfter fram en rad aktörer som påverkar företagen och som företagsledningen måste ta hänsyn till.

Åke Sandberg

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X