Annons

”Företagsakuten är förödande ineffektiv”

Foto: Jessica Gow/TT

Mindre är 2 procent av de utlovade 39 miljarderna har nått företagen. Regeringens stödåtgärd fungerar inte och nu förloras både företag och arbetstillfällen, skriver Oliver Mohseni, Froda, och Daniel Wiberg, Företagarna.

Under strecket
Publicerad

Sveriges småföretagare befinner sig i en historiskt allvarlig kris. Ryggraden av svensk ekonomi utgörs av en halv miljon mindre företag med en eller en handfull anställda. Dessa företag är motorn i svensk ekonomi och har skapat fyra av fem nya jobb under de senaste decennierna. Inom loppet av några veckor kastades dessa företag in i en av de djupaste och mest svåröverskådliga kriser vi upplevt i modern tid. Det är ett faktum att ett företag sällan har likviditetsbuffertar på mer än en eller ett par månader. Regeringens stödåtgärd ”Företagsakuten” skulle därför hjälpa till att brygga denna likviditetsbrist, men mindre är 2 procent av de utlovade 39 miljarderna har nått företagen. Pengar lånas inte ut till de behövande företagen och snart kan det vara försent. Företagsakuten borde ha gjort stor skillnad, men har istället varit förödande ineffektiv.

Sommaren är traditionellt en tid för återhämtning. Många företag kämpar istället febrilt för sin överlevnad. Vi vill nu säkerställa en gång för alla att långivarna har kraften och hastigheten att hantera företagarnas brådskande förfrågningar om medel för att rädda så många arbetstillfällen som möjligt. Garanterade och amorteringsfria lån kan på kort sikt stärka de drabbade företagen och underlätta för dem att möta akuta utgifter. Men då måste lånen nå ut till alla företag snabbt och effektivt.

Annons
Annons
Annons