X
Annons
X

Företagens krav har skapat krisen

Börsoron pekar på att det blir alltmer uppenbart att företagens krav på avkastning är för höga. Ägarna har ett stort ansvar för att rätta till bristerna. I många fall måste kraven mer än halveras, skriver ordföranden i finanskriskommittén Thomas Franzén.

Världsekonomin darrar återigen på grund av turbulens på de finansiella marknaderna.

Att världen återkommande drabbas av finansiella kriser hänger starkt samman med företagens avkastningkrav.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X