Annons

Det krävs när utsläppen ska minska med 70 %

Hur ser företagets miljöprofil ut och hur kan vagnparken anpassas till lägre utsläpp?
Hur ser företagets miljöprofil ut och hur kan vagnparken anpassas till lägre utsläpp? Foto: Mihajlo Maricic

Utsläppen från svenska inrikestransporter ska minska med 70 procent senast år 2030. Många företag behöver stöd i hur de kan se över sin miljöpåverkan och vidta åtgärder för att klara den gröna omställningen.

– Företagen underskattar omfattningen av den omställning som krävs, säger Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Att verka för en framtid med mindre koldioxidutsläpp från transporter är en viktig del av Danske Banks långsiktiga satsning på hållbarhet. Utsläpp från inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och Sveriges officiella målsättning är att utsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030.

Mot den bakgrunden vill Danske Bank under temat GreenFleet70, ta initiativ till en dialog med företag om miljöprofilen på deras vagnparker och anpassningen till lägre utsläpp.  

– Företagens hantering av hållbarhetsfrågor är i allt högre grad ett kriterium för kundernas val av leverantör och drivande för omvärldens uppfattning av företaget, säger Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Synligt för omvärlden

Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Ett företags bilpolicy är en viktig del i detta och valet av fordon är i högsta grad synligt för omvärlden. Enligt Niels Jörgen Larsen bör företagen därför aktivt ta ställning till hur deras bilpolicy behöver anpassas.

– Konkret är det ett strategiskt beslut för ledningen – ska företaget ligga i framkant med minskningen eller ska man låta andra dra det stora lasset, säger Niels Jörgen Larsen.

Planeringen utifrån Danske Banks temasatsning GreenFleet70 tar utgångspunkt i företagets nuvarande vagnpark och transportbehov. I kombination med företagets ambition för att reducera utsläppen framåt, når man fram till omfattningen och innehållet av den omställning som behövs från fossildrivna bilar till bilar med eldrift.

Vad krävs för att lyckas?

Omställningen kan minska företagets klimatavtryck, bidra till att uppnå Sveriges klimatmål och är en tydlig signal till omvärlden om företagets prioritering av hållbarhetsfrågor.

– Företagen underskattar omfattningen av den omställning som krävs för att nå en 70-procentig reduktion. Framöver måste företagen vara mycket mer restriktiva med att använda fossila drivmedel, säger Niels Jörgen Larsen, chef för Danske Finans.

Annons
Detta är en annons från Danske Bank, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.