Annons
X
Annons
X

Företagen hade behövt sänkta skatter

Det är förvånande att regeringen riktar så få insatser mot just de som kan skapa jobb, nämligen företagen. Det skriver Malin Sahlén, ansvarig för samhällsekonomiska frågor på Timbro.

Statsminister Fredrik Reinfeldt i talarstolen i samband med riksmötets öppnande på tisdagen.
Statsminister Fredrik Reinfeldt i talarstolen i samband med riksmötets öppnande på tisdagen. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | BUDGETEN

Efter sju år i regeringsställning har alliansen påverkat svensk politik positivt. Skattetrycket har sjunkit, människor får behålla mer av sin lön, man har skärpt a-kassan och fått bättre ordning på sjukskrivningstal och förtidspensionering. Dessutom har man drivit på för ökad valfrihet i vården och omsorgen.

Men vid något tillfälle måste man också stimulera jobbskapande – och när regeringen nu lägger mandatperiodens kanske viktigaste budget är det förvånande att så få insatser riktas mot just de som kan skapa jobb, nämligen företagen.

En enkel sammanställning visar att de skattelättnader som tillfallit företagen under åren 2007–2013 inte ens har uppgått till en tredjedel av hushållens skattelättnader. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt bolagsskatt utgör en klar majoritet av de lättnader som företagen fått, men regeringen har hittills missat chansen att sänka för småföretag centrala skatter. Sverige har världens femte högsta skatt på kapitalvinster, alltså på redan skattade vinster. Av företagens vinster går minst 40 procent till olika skatter, beroende på vinstnivå.

Annons
X

Detta är skatter som motverkar företags möjligheter att skapa nya arbetstillfällen. Särskilt små företag har ofta problem med att hitta finansiering till nya investeringar och att de då tvingas skatta bort sina vinster är direkt oklokt.

Jobbskapandet i Sverige har länge legat på sparlåga. Jobb som anses för enkla har effektivt rensats bort, och på så sätt har en arbetsmarknad skapats där stora delar av arbetskraften prisas ut. Till detta är vår nuvarande regering ansvarig, men ansvaret delas i högsta grad med många regeringar innan denna.

Vad detta beror på är väl känt. Arbetsmarknaden förblir oreformerad och försöker leva vidare med lagar och regler från en annan tid. Stränga regler kring fasta anställningar stänger ute alltför många människor från arbetsmarknaden. Och genom att år efter år höja ingångslönen har även arbetsmarknadens parter ett ansvar i detta. Att vi dessutom har världens näst högsta skattetryck är inte precis en fördel. Alliansen vet detta men prioriterar annorlunda, till priset av ett fortsatt högt utanförskap.

Sedan 2006, och framför allt i början av de här åren, har alliansen jobbat hårt med att öka arbetskraftsutbudet. När det lönar sig att arbeta kommer människor att söka jobb mer aktivt, vilket bland annat underlättar matchning mellan arbetssökande och lediga jobb. En rad åtgärder har påverkat arbetskraftsutbudet positivt (vilket paradoxalt nog leder till ökad öppen arbetslöshet) och det har varit mycket positivt.

Det femte jobbskatteavdraget är bra, inte främst för att det skapar jobb utan för att människor bör få behålla mer av sin lön. Hushållen bör få fortsatta skattelättnader därför att statens makt bör begränsas. Men vill man på allvar göra något åt det ännu alltför knappa jobbskapandet i Sverige så bör man satsa på att ytterligare lätta på skatten för de som skapar jobb.

MALIN SAHLÉN

ansvarig för samhällsekonomiska frågor på Timbro

Annons
Annons
X

Statsminister Fredrik Reinfeldt i talarstolen i samband med riksmötets öppnande på tisdagen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X