Annons

Företagen får nya lättnader

För att möta krisen vill vi stärka företagen. Vi är därför överens om att i höstbudgeten satsa på förenklad expertskatt, lättnader i 3:12-reglerna samt utökad avdragsrätt för forskning, skriver finansminister Anders Borg, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Maud Olofsson och bostadsminister Stefan Attefall.

Under strecket
Publicerad

Den svåra statsfinansiella situationen i främst många europeiska länder och USA liksom den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna leder till en svagare global ekonomisk utveckling framöver. Kraften och varaktigheten på avmattningen är mycket osäker och såväl Konjunkturinstitutet och Riksbanken som finansdepartementet har de senaste veckorna kraftigt skrivit ner sina prognoser.

För att trygga Sveriges handlingsutrymme ställs krav på säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Alliansregeringen var tydlig i valrörelsen med att inkomstskattereformer genomförs först när det ekonomiska läget tillåter. Inriktningen på politiken är att på ett ansvarsfullt sätt möta inbromsningen på arbetsmarknaden och fortsätta att stärka välfärden liksom förutsättningarna för jobb, företagande och tillväxt.

Annons
Annons
Annons