Annons

Företagande ska inte bara vara för rika

Med bättre finansieringsmöjligheter skulle fler kunna starta företag. Det skulle både leda till ökad social rörlighet och till att den samhällsekonomiska nyttan av företagandet ökar, skriver ekonomen Anders Bornefalk.

Under strecket
Publicerad

Trots en jämn inkomstfördelning är förmögenhetsfördelningen i Sverige skevare än i de flesta andra rika länder. När det gäller möjligheterna till företagande är det låga egna sparandet i stora delar av befolkningen en starkt begränsande faktor. I en ny ESO-rapport som presenteras i dag visar jag att bara omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen har tillräckligt stora egna besparingar för att kunna starta ett aktiebolag. I flertalet andra rika länder är andelen betydligt högre.

**För personer som saknar **ett större eget sparande är banklån ofta nödvändigt för att starta företag, åtminstone om företagandet ska ske i en någorlunda effektiv omfattning. Men möjligheterna att få banklån har försämrats, inte minst beroende på det stramare regelverket för banker. I rapporten visas att såväl skuldsättningsgraden som andelen av företagen som har banklån har minskat sedan slutet av 1990-talet. Störst har minskningen varit för de mindre och nystartade företagen. Den har skett successivt, men var snabbare under finanskrisen. Under krisen blev det också svårare för nystartade företag att meritera sig för banklån genom ett framgångsrikt företagande under åren efter start.

Annons
Annons
Annons