Annons
X
Annons
X

”Företag tar socialt ansvar”

Företagen blir alltmer ­intresserade av att sätta av pengar eller tid till välgörenhet och att engagera sig i socialt ansvar och miljö­frågor. Det visar SEB:s företagar­panel.

Banken har frågat nästan 1500 företagare hur de ser på samhällsengagemang, välgörenhet och andra frågor med anknytning till CSR, Corporate Social Responsibility. Enkäten, som följer upp en undersökning för två år sedan, visar att engagemanget hos företagen har ökat.

–Det finns en övervägande positiv inställning hos företagen att hjälpa andra utan vinstsyfte. Många företag ser det som viktigt att också visa ett ideellt engagemang på något sätt, vid sidan av den rena affärsverksamheten, säger Ingela Hemming som är Företagarekonom på SEB och också den som ligger bakom undersökningen.

Hon tillägger
att det förstås också ur pr-synvinkel är viktigt för företagen att visa allmänheten att de kan göra något utan att hela tiden ha vinstmaximering för ögonen.

Annons
X

Undersökningen visar att 56 procent av företagen anser att företag har en moralisk skyldighet att göra insatser för sin omgivning, utan vinstsyfte. Vanligast är sponsring av sport.

Företagets storlek avgör i hög grad i vilken utsträckning bolaget ägnar sig åt välgörande ändamål. Ju större desto mer gör man. I bolag med över 50 anställda avsätter man pengar medan mindre företag i stället avsätter sin arbetstid.

–Att små företag med få eller inga anställda avsätter tid i stället för pengar till ideell verksamhet visar att viljan att göra saker inte enbart är beroende av företagets storlek utan att det mest är formen som ändrar karaktär, säger Ingela Hemming.

Ur ett branschperspektiv är tillverkningsföretag mest benägna att avsätta pengar till ideell verksamhet, medan tjänsteföretagen i stället väljer att avsätta arbetstid.

SEB inledde den här typen av undersökning sommaren 2006. Denna panelomgång genomfördes i slutet av mars iår och besvarades av representanter för 1448 små och medelstora företag.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X