Företag slipper lägga bud trots skärpta budregler

Budplikten är inte helig. Aktiemarknadsnämnden är generös och bara i år har ett tiotal bolag sluppit lägga bud trots att de passerat gällande gränser.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 1 september i år infördes skärpta budpliktsregler. Dessa innebär att om någon aktieägare, ensam eller tillsammans med någon närstående, köper aktier och kommer upp till minst 30 procent av rösterna i ett bolag måste denne lämna ett likvärdigt bud till övriga aktieägare. Tidigare gick gränsen vid 40 procent.

Inga regler utan undantag. Hittills i år har minst tiotalet företag beviljats undantag från budplikten trots att de både passerat 30- och 40-procentsgränsen. Ofta handlar det om rena räddningsoperationer där ett bolag på fallrepet får kapitaltillskott från huvudägaren, som då automatiskt får en ökad ägarandel. Vanligt är också företagsförvärv i form av apportemissioner där budpliktsreglerna inte gäller.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons