Annons

Företag: Hindra inte vårt klimatarbete, regeringen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringens förslag att begränsa avdrag för klimat­kompensation möter massiv kritik, visar vår kartläggning. Ändra förslaget så att näringslivet stimuleras att ta miljöansvar och ­så att chansen ökar för Sverige att nå klimatmålen, skriver ett flertal debattörer.

Under strecket
Publicerad

De svenska utsläppsminskningarna har i det närmaste avstannat. För att klara de klimatmål som riksdagen och regeringen beslutat om och de skärpningar som Miljömålsberedningen föreslår krävs ett ökat engagemang från näringslivet och andra. I det läget bör regeringen inte kraftigt begränsa möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation, utan tvärtom stimu­lera detta.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att avdrag för klimatkompensation ska begränsas till verksamhetens direkta klimatpåverkan och bara gälla den som använder utsläppsrätter från EU ETS, utsläppshandeln i EU. Vi har granskat samtliga inkomna remis­svar på förslaget och finner en massiv kritik: 14 av de 15 aktörer som yttrar sig i frågan avvisar dessa begränsningar. Svarande myndigheter har samma syn som branschorgan, tankesmedjor, miljöorganisationer och aktörerna på klimatkompensationsmarknaden. I tre avgörande frågor är samsynen mycket tydlig och signalen till regeringen mycket stark:

Annons
Annons
Annons