Annons
X
Annons
X

Före detta Carema till börsen i slutet av mars

Omsorgsbolaget Ambea, tidigare känt som Carema, beräknas få handelsstart på Stockholmsbörsen den 31 mars.

Av Direkt

Priset per aktie i erbjudandet inför noteringen har fastställts till 75 kronor. Det motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Ambea på 5 071 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Anmälningsperiod för institutionella investerare löper 21-30 mars och anmälningsperiod för allmänheten är 21-29 mars.

Erbjudandet omfattar nära 26,6 miljoner aktier. För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer huvudägaren åta sig att sälja ytterligare högst knappt 4 miljoner befintliga aktier.

Annons
X

Fidelity International via olika fonder, Öresund, Carve Capital, Catella Fondförvaltning, Didner & Gerge Fonder och RAM One har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 3,9 procent, 3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det totala antalet aktier i Ambea. Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Annons
Annons
X
Annons
X