”Fördomsfullt om studenternas tillvaro”

Professor Lindberg missar klassperspektivet när han vill införa flera steg av underkänt.
Professor Lindberg missar klassperspektivet när han vill införa flera steg av underkänt. Foto: Gunnar Lundmark

Professor Lindberg missar det egna ansvaret för undervisandet. Han bortser också från klassperspektivet när han föreslår att studenter inte ska kunna göra omprov. Det skriver studenterna Jarl. V. Cato och Damir Radoncic i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

I debattartikeln ”Slopa möjlighet till omprov på universiteten” 30/1 beskriver professor Staffan I Lindberg en ohållbar situation för forskare vid de svenska universiteten då belastningen av omprov tar tid från forskningen. Vi anser hans kritik vara rätt i sak men att han missar det bredare perspektivet av hur det är att faktiskt vara student i dagens Sverige.

Det har skapats en tendens till betygshets bland de svenska universiteten, något som professor Lindberg till viss del pekar på när han nämner att studenter väljer att ”träna” inför den kommande omtentan genom att medvetet kugga sitt första försök. Men att slopa alla möjligheter till omprov för att det existerar en ytterst marginaliserad del studenter som gör på detta sätt finner vi obegripligt. Vi anser det därför märkligt att professor Lindberg väljer att lyfta fram en icke representativ grupp för ett generaliserande beslut för den bredare massan, en grupp som han benämner som ”välkänd”. Vilken är den välkända gruppen? Var finns de forskningsbelägg som han själv anser grunda sin argumentation på? Han väljer att medvetet snedvrida debatten genom sådana påståenden.

Annons
Annons
Annons