Fördomsfull kritik mot folk i innerstaden

KULTURDEBATT Med sina grova karikatyrer osynliggör Robert Hannah att stenstaden har en blandad och mångkulturell befolkning. Att peka finger åt vissa delar av staden är destruktivt, skriver Pär Eliaeson.

Under strecket
Publicerad
Biblioteksgatan i Stockholm.

Biblioteksgatan i Stockholm.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER / SVD
Annons

Robert Hannah har en utmärkt poäng när han – så att säga – vänder på perspektivet när det gäller segregationen (SvD 6/9). Han sätter fingret på att alla delar av staden lider av segregation, inte bara de delar som har låg status. Integration är en angelägenhet för alla, både majoritet och minoritet. Denna tanke är inte helt ny, men det är ändå fortfarande ett uppfriskande grepp i debatten. Så långt bra, men sedan tyvärr inget nytt.

Robert Hannah gör samma misstag som de han vill kritisera. Robert Hannah är lika fördomsfull och okunnig gentemot stenstadens invånare som han beskyller dem att vara gentemot förorten. I stenstaden bor (fortfarande) en blandad och mångkulturell befolkning, både med avseende på klass och etnicitet. Människor med hembygd och erfarenheter från både förort och landsbygd, exil och emigration. Människor med rik erfarenhet av världen och djup insikt i den globala problematikens alla aspekter, personligt och professionellt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons