Annons
X
Annons
X

”Fördomsfull beskrivning av kristna skolor”

Bilden som målas upp av kristna skolor är inte sann. Istället är det ett problem att de liberala kvinnorna vill tvinga på alla skolor en sekulär värdegrund, skriver Magnus Westergård och Romain Douib, Livets Ords Kristna Skolor, i en replik.

Debatten om religiösa friskolor
Foto: Lars Pehrson

REPLIK | RELIGIÖSA FRISKOLOR

Representanter för Liberala Kvinnor skriver på SvD Debatt en artikel om religiösa skolor. Argumentationen ger en fördomsfull känsla. Artikelförfattarna försöker måla upp en falsk bild av kristna skolor som inskränkta, smala och med “strikt efterlevnad av religiösa regler” och vill sedan förbjuda sin ”halmgubbe”. Alla som känner till den kristna skolvärlden vet att den bilden av kristna skolor inte är sann.

De liberala kvinnorna verkar vilja tvinga på alla skolor en sekulär värdegrund. Felslutet här är att många som själva tillhör denna sekulära trosuppfattning uppfattar sig själva som neutrala medan den i ett pluralistiskt samhälle är en livsåskådning bland många. Vi bör också komma ihåg att den svenska inställningen till religion som en ren privatsak är en ytterkantsåsikt i ett internationellt perspektiv. De kristna skolorna står mitt i den europeiska vetenskapstraditionen där kyrkan ofta varit initiativtagare till forskning, utbildning och grundande av många universitet.

Europas historia har gjort det skrämmande klart att ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle med nödvändighet måste organiseras med största respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även utbildning. Just i ljuset av denna historia betonas denna frihet i både i Europakonventionen och i FN:s deklarationer.

Annons
X

Kristna skolor lyder under samma lagar som alla andra svenska skolor och vi arbetar utifrån samma läroplaner och styrdokument med bred undervisning, behöriga lärare och stor kompetens i alla ämnen. Den svenska läroplanen har inga motsättningar mot den kristna värdegrunden som har varit en viktig del av Sveriges historia under 1000 år.

Eleverna är aktivt med i det pluralistiska samhället. Att insinuera att elever på kristna skolor inte skulle möta samhällsdebatt och kulturutbud som alla andra antyder fördomar och kunskapsluckor både om kristna människor i allmänhet och om kristna skolor i synnerhet. På de kristna skolorna har vi elever från alla trosinriktningar och från både religiösa och icke-religiösa familjer. Med stöd i sin värdegrund så bemöter skolorna elever med olika livsåskådning med respekt och integritet utifrån deras livsval.

Kristna skolor bryter aktivt boendesegregationen och bryter klassklyftor. Vi vet att många kristna skolor presterar bra och över snitten i kunskapsmätningar, vi vet att kristna skolor är kända för att vara duktiga på att ta emot och hjälpa elever med utmaningar, vi vet att kristna skolor har små problem med mobbning och att den kristna värdegrunden ger reella verktyg för att möta alla former av kränkningar, vi vet att eleverna går vidare i sin utbildning och sitt yrkesliv som trygga och självständiga individer inom samhällets alla olika områden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kärnan i den kristna etiken är den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem”. För den som följer debatten om svensk skola, så blir ju frågan uppenbar. Är det verkligen en etisk diskussion som tar sin utgångspunkt i de kristna värderingarna som format vårt land under tusen år som är problemet? Är det inte en större utmaning att den gyllene regeln tillämpas alltför lite?

  Magnus Westergård

  skolchef, Livets Ords Kristna Skolor

  Romain Douib

  ordförande, Livets Ords Kristna Skolor

  Fotnot: ”Halmgubbe” (eller halmdocka) betyder att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild.

  Magnus Westergård och Romain Douib Foto: Privat
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

  Magnus Westergård och Romain Douib

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X