Annons

Hans Ingvar Roth:Fördomar om Indien vänds upp och ned

Västerländska stoltheter som demokrati, tolerans och kritisk argumentation har varit ständigt närvarande i det indiska samhället. Det skriver ekonomen Amartya Sen i sin fascinerande bok om Indiens historia. Man skulle dock önska ett vidgat resonemang om kastsystemet.

Under strecket
Publicerad

Under min studietid i England hade jag förmånen att få lära känna studenter från flera olika delar av världen. Några av mina vänner kom från Indien och jag slogs ofta av deras enorma kunskaper och världsvana umgängessätt. När det gällde politiska värderingar gav de uttryck för genuint demokratiska och liberala förhållningssätt och de var också starkt engagerade i frågor om global rättvisa. På en enda punkt upplevde jag en svårsmält motsättning. När vi kom in på familjeursprunget gav mina – för övrigt ytterst liberala, egalitära och progressiva indiska kamrater – uttryck för en oförblommerad stolthet att de tillhörde den högsta kasten i Indien – brahminerna. Att denna kasttillhörighet spelade stor roll i deras liv kunde man inte ta miste på. Deras sociala liv i Indien och delvis i England var nämligen strukturerat kring denna kasttillhörighet. Föräldrarna hade under en längre tid försökt påverka vilka de skulle gifta sig med, påtryckningar som vissa av dem visserligen inte följde, till föräldrarnas förtvivlan.

Annons

Det land mina indiska kamrater kommer ifrån genomgår för närvarande en kraftig moderniseringsprocess på flera skilda områden. En växande välutbildad medel- och överklass sätter sin prägel på samhällslivet och den teknologiska utvecklingen har stundtals varit häpnadsväckande. Indien har till skillnad från den andra asiatiska giganten Kina, vars moderniseringsprocess stegras allt mer, ett demokratiskt styrelseskick med liberala rättighetsprinciper som politiska hörnstenar. Även om många indiska medborgare fortfarande lever under svåra sociala förhållanden har Indien till skillnad från Kina inte upplevt någon massiv svält efter 1947 då Indien blev ett självständigt land. Dagens verklighet i Indien når visserligen inte upp till den förste premiärministern Jawaharlal Nehrus förhoppningar om ett land helt befriat från klassmotsättningar och religiösa konflikter. Men från ett internationellt perspektiv finns det mycket som talar för att Indien kommer att utvecklas till en alltmer betydelsefull stormakt både regionalt och globalt och att den ekonomiska utvecklingen förstärks. Det finns också en stor indisk diaspora som spelar en viktig ekonomisk roll utanför Indien.

Annons
Annons
Annons