Annons
X
Annons
X

Fördjupad studie: Även ett glas vin är dåligt för hälsan

Påståendet att måttligt drickande skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar är helt och hållet en myt. Den slutsatsen drar forskare bakom en ny och fördjupad internationell undersökning som idag presenteras på Medicinska riksstämman i Stockholm.

Sven Andréasson är överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm och professor i socialmedicin.

Sven Andréasson är överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm och professor i socialmedicin. Foto: TOMAS ONEBORG

– Alkohol kan vara gott och trevligt, men det går inte att påstå att det är bra för hälsan. Det är det inte hur mycket eller lite vi än dricker, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin och överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm.

Han har tillsammans med fem andra forskare från USA, Kanada, Australien och Sverige fått uppdraget av Svenska läkarsällskapet och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO att undersöka forskningen om lågdoskonsumtion av alkohol. Resultatet redovisas idag på Medicinska riksstämman och senare även i en vetenskaplig tidskrift.

Forskargruppen menar att man nu kan slå hål på påståendet att lätt eller måttlig konsumtion av alkohol skulle ha en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller andra sjukdomar. I 30-40 år har det annars från en del forskarhåll hävdats att ett måttfullt alkoholintag minskar risken för hjärtinfarkt, medan den är förhöjd inte bara om man konsumerar stora mängder utan också om man helt avstår från alkohol.

Annons
X

Poängen för en bra hälsa skulle alltså inte vara att man väljer bort alkoholen utan att man faktiskt aktivt ser till att dricka exempelvis 1-2 glas rödvin varje dag för att skydda sig mot sjukdomar. En enkel Google-sökning ger flera hundra tusen träffar om man söker på att alkohol är bra för hälsan. Och genom åren är det en hel del läkare i Sverige och internationellt som gett hälsoråd som just går ut på att ”lite alkohol skyddar hjärtat”.

Det har saluförts utan normal försiktighet. Särkilt som läkarkåren så väl vet att alkoholen på så många andra sätt är ett rävgift som orsaker så mycket sjukdom, lidande och dödsfall.
Sven Andréasson, professor och överläkare

– De etablerade studierna är väldigt svaga. Ny bevisning pekar på att sambanden i själva verket är felaktiga och att det inte finns några positiva effekter alls, och att alkohol därför enbart är skadlig, säger Sven Andréasson.

Hans arbetsgrupp har samlat in forskning som redan finns och därefter granskat den vetenskapliga kvaliteten i över 100 studier sedan 1970-talet. Slutsatsen är att den epidemiologiska forskningen är undermålig.

– Vill man ha högsta vetenskapliga kvalitet har man alltid randomiserade kontrollstudier där en eller flera kontrollgrupper finns med. Normen inom medicinen är att vi testar med en grupp som prövar metoden med en kontrollgrupp som inte gör det. Men här har man inte gjort det en enda gång. Allt bygger på observationsstudier där man följer en grupp under lång tid och bara ställer en massa frågor till dem som deltar. Erfarenheten är att man ofta missar de verkliga orsakerna i den typen av studier, säger Sven Andréasson.

Att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat har helt andra orsaker än att några i befolkningen dricker måttligt menar forskargruppen. Det handlar om bättre medicinsk behandling, allmänt en mer hälsosam livsstil och positiva socioekonomiska faktorer.

Men Bengt Fagrell ger inte mycket för uppgifterna om att det saknas positiva hälsoeffekter av alkohol. Han är professor emeritus i medicin vid Karolinska Institutet och har i 20 års tid hävdat att ett dagligt måttfullt drickande är bra för hälsan. Det rör sig om ett glas vin för en kvinna och 2 glas vin för mannen varje dag. Det minskar risken att insjukna eller dö i hjärt-kärlsjukdom med 30 procent och ger en påtagligt lägre risk för reumatiska besvär.

– Visst är det en brist att det inte går att göra randomiserade kontrollstudier, men underlaget är ändå fullt tillräckligt i många internationella studier som visar att lätt eller måttliga mängder alkohol minskar risken att drabbas av flera vanliga folksjukdomar. Det är exempelvis Harvard medical school som kommer fram till det och det borde vara tillräckligt övertygande, säger Bengt Fagrell till SvD.

Annons
Annons
X

Sven Andréasson är överläkare vid Beroendecentrum i Stockholm och professor i socialmedicin.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X