Förbundsarkens öde höljt i dunkel

Harrison Ford i ”Jakten på den försvunna skatten” från 1981.
Harrison Ford i ”Jakten på den försvunna skatten” från 1981. Foto: Lucasfilm Ltd/TT

Det är mycket möjligt att den berömda förbundsarken förstördes när babylonierna år 587 f.Kr. intog Jerusalem och lade Salomos tempel i aska. Men det saknas inte andra teorier.

Under strecket
Publicerad
Dick Harrison.

Dick Harrison.

Foto: TT
Annons

Fråga: ”I den första Indiana Jones-filmen letar både hjältar och naziskurkar frenetiskt efter den gamla israelitiska förbundsarken, som lär innehålla de tio originalbudord som Mose fick av Gud på Sinai berg. I filmen ligger arken i en gammal egyptisk ruinstad innan Indiana Jones hittar den, och slutligen deponeras den i ett topphemligt arkiv i Area 51 i Nevada. Vet vi var arken ligger på riktigt? Eller har vi åtminstone en god uppfattning om var?”

Dick Harrison: Nej och nej. Vi vet varken vad som hände med förbundsarken eller var den kan tänkas befinna sig idag. Det är mycket möjligt att den förstördes för två och ett halvt millennium sedan, när babylonierna år 587 f.Kr. intog Jerusalem och lade Salomos tempel i aska. Ingen av de gammaltestamentliga skrifterna berättar vad som hände med arken. Inte ens sentida utvecklingar och apokryfa fortsättningar ger oss ledtrådar – således skall, enligt uppgift, babylonierna ha släpat med sig andra tempelskatter till Babylon, men inget nämns om huruvida de dessutom tog förbundsarken.

Annons
Annons
Annons