Annons
X
Annons
X

”Förbud mot provision ett steg i rätt riktning”

Ett provisionsförbud skulle minska konkurrensen inom fondsparande, skrev Karin Lindblad, vd för Sveriges Försäkringsförmedlares förening, den 21 januari. Nu svarar Patrick Siegbahn och David Sjöberg, medgrundare av Småspararguiden, och belyser fördelarna med ett provisionsförbud. Varken storbankerna eller försäkringsmedlarna ger i dag någon oberoende rådgivning och situationen kostar konsumenterna stora summor i onödan.

(uppdaterad)
Foto: Hasse Holmberg/TT

REPLIK | FINANSIELLA TJÄNSTER

Karin Lindblad är naturligtvis oroad över ett kommande provisionsförbud eftersom hon företräder försäkringsförmedlarna som till 99 procent lever på provisioner.

Först är det viktigt att förtydliga vad en provisionsbaserad försäkringsförmedling innebär.

Om man går till en försäkringsförmedlare som använder sig av provision får de betalt av det bolag som konsumenten placerar pengarna hos. Denna lösning döljer kostnaden för rådgivningen på ett effektivt sätt samtidigt som det ger rådgivaren ett skevt incitament att ge råd som gynnar rådgivaren istället för kunden. Vi förklarar detta med ett påhittat exempel.

Annons
X

Ett litet it-bolag utan kollektivavtal behöver hjälp med försäkringar och tjänstepension för sina anställda och kontaktar därför en försäkringsförmedlare. De anställda får rådgivning från förmedlaren och väljer mellan de försäkringslösningar arbetsgivaren och förmedlaren har avtalat fram. Valet och rådgivningen kostar de anställda ingenting. När de anställda valt bolag för sina pensions- och försäkringslösningar får förmedlaren provision av försäkringsbolaget som tack för den nya kunden. För att kunna betala förmedlaren tvingas försäkringsbolaget hålla uppe avgifterna och låsa in kunden under många år framöver.

Detta system är gynnsamt för många inblandade. Arbetsgivaren får billiga pensionslösningar då det ofta kostar mycket lite, eller inget, att anlita en försäkringsförmedlare. Pensionsbolagen får fler nya kunder och stora summor att förvalta under lång tid framöver. Försäkringsförmedlarna får höga ersättningar för att de förmedlar kunder till pensionsbolagen. De som inte gynnas av detta är de anställda, som får betala högre avgifter för sitt pensionssparande för att den gått via en försäkringsförmedlare. I slutändan betyder det lägre pension.

Ett provisionsförbud skulle omöjliggöra detta upplägg då försäkringsförmedlarna i stället skulle behöva ta ut avgiften för rådgivningen. Det skulle göra det tydligare för konsumenten vad rådgivningen kostar. Det leder i sin tur till att oberoende rådgivare får en möjlighet att konkurrera på rättvisa villkor.

Karin Lindblad är naturligtvis oroad över ett kommande provisionsförbud eftersom hon företräder försäkringsförmedlarna som till 99 procent lever på provisioner, enligt Finansinspektionens granskning. Vi på Småspararguiden välkomnar en mer transparent rådgivning där konsumenterna blir medvetna om att rådgivning kostar. Vi är vana vid att betala för mjölken i affären och vi betalar tandläkaren för undersökningen. Om något är för billigt för att vara sant, är det ofta inte sant. Det är hög tid att tänka på samma sätt för finansiell rådgivning.

Småspararguiden håller med Karin Lindblad om att konkurrensen måste bli bättre på finansmarknaden och att konsumentskyddet bör stärkas. Provisionsförbudet är ett bra steg i rätt riktning, men inte hela lösningen. Storbankerna gynnas orättvist mycket av ett provisionsförbud eftersom deras rådgivare kommer kunna fortsätta att rekommendera bankens egna fonder och finansiella produkter, vilket sällan gynnar kunden. Dagens personliga bankmän och förmedlare är i grunden säljare. Vi föreslår därför att skydda yrkestiteln "rådgivare” till att bara användas för oberoende rådgivare, som har incitament att se till kundens bästa.

Patrick Siegbahn

medgrundare av Småspararguiden

David Sjöberg

medgrundare av Småspararguiden

**Småspararguiden.se **är ett ideellt initiativ som på hemsidan ger sunda och lättbegripliga privatekonomiska råd för småsparare. Medgrundarna består av en grupp finansingenjörer, nationalekonomer och systemvetare med erfarenheter från olika delar av finansindustrin. Finansieringen består av konsultuppdrag för organisationer som efterlyser en oberoende finansiell rådgivning inom till exempel placeringar och pensioner.

Patrick Siegbahn och David Sjöberg Foto: Privat, Love Strandell
Annons
Annons
X
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 2

Patrick Siegbahn och David Sjöberg

Foto: Privat, Love Strandell Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X