Förbud mot maskering föreslås

Under strecket
Publicerad
Annons

Göteborgskommittén, som analyserat Göteborgshändelserna 2001, föreslår att det ska bli förbjudet för demonstranter att maskera sig. Kommittén föreslår också att den svenska polisen ska få fler vapen.

Göteborgskommittén, som analyserat händelserna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001, föreslår att det ska bli förbjudet för demonstranter att maskera sig, vilket Svenska Dagbladet kunde avslöja redan förra veckan.
Maskeringsförbudet bör vara generellt, och inte utfärdas för specifika situationer. Ett av skälen till det är att det normalt inte finns någon bra anledning att maskera sig eftersom det "i Sverige råder åsikts- och opinionsfrihet". Att andra demonstranter och medborgare känner obehag vid åsynen av maskerade demonstranter är ett annat skäl.
Även av rättssäkerhetsskäl anses ett generellt förbud vara bättre.
Medborgarna måste veta vad som gäller, resonerar kommittén, och föreslår att ett nytt brott - olaga maskering, ska föras in i brottsbalken. Straffet för ett sådant brott bör bli böter eller fängelse i högst sex månader.
Enligt förslaget ska alla försök att på allmän plats dölja ansiktet på ett sätt som försvårar identifiering vara straffbara, med tre undantag:

Annons
Annons
Annons